Scouting, quanta costa? Eén ding staat vast, we willen nooit dat het financieel kostenplaatje de drempel vormt om aan scouting te doen. Er zijn een heleboel mogelijkheden om de kostprijs te drukken en als deze niet volstaan dan werken we met plezier iets op maat uit. Hoor dan zeker eens bij de groepsleiding.

Het is meer dan het lidgeld alleen. We maken een volledige opsomming.

 • Lidgeld: 47,40 euro (jaarlijks geïndexeerd) ['22-'23]
  Verminderd lidgeld: 10,00 euro
 • Uniform: ±150,00 euro
 • Weekends: 30,00 euro per weekend
 • Kamp: 80,00 à 135,00 euro afhankelijk van de tak

Het verminderd lidgeld is er voor iedereen die het financieel niet gemakkelijk heeft. Een eenvoudige vraag aan de takleiding of de groepsleiding zet je verder op weg.

De kampprijzen in onze groep liggen vast op de volgende bedragen:

 • Kapoenen: 80,00 euro
 • Kabouters en Welpen: 95,00 euro
 • Jonggivers: 125,00 euro
 • Givers: 135,00 euro

De jins gaan telkens op buitenlands kamp en voor hen is de kampprijs dan ook wat meer. De kampprijs is normaal steeds tussen de 200 en 300 euro maar dit wordt steeds in samenspraak met de jins en ouders vastgelegd.

Interessant om weten

Wij werken ook met een tweedehands-systeem waarbij iedereen uniformstukken gratis mag achterlaten en/of meenemen.

De verschillende ziekenfondsen hebben tegemoetkomingen voor het kampgeld en/of lidgeld. Dit gaat om bedragen van 20 tot 200 euro per jaar per persoon. U kunt de ingevulde formulieren bij de leiding laten ondertekenen.

Voor leden onder de 12 jaar die mee zijn geweest op kamp stellen wij fiscale attesten op. In de loop van het jaar delen wij deze uit. Het attest kan bij de belastingsaangifte worden gevoegd.

Fonds op maat

Hebben jullie het financieel niet zo gemakkelijk dan zoeken wij graag mee naar oplossingen. Fonds op maat is zo een vaste formule die we hanteren. Simpelweg komt het hier op neer:

 • Jullie betalen 1/3e van de kost
 • Scouting Hoboken betaalt 1/3e van de kost
 • Scouts en Gidsen Vlaanderen betaalt het overige 1/3e

Vraag er zeker naar bij de groepsleiding.