‘Wij zijn scouts en gidsen, meisjes en jongens, elk met een eigen verhaal. Iedereen kan erbij.
We gaan samen op verkenning en durven tuimelen in het leven. De natuur is onze troef.
We geloven in onszelf, in elkaar en in iets meer.
We spelen een spel dat niet luchtledig is, in vrije tijd die niet vrijblijvend is.
Met groot plezier en kleine daden komen we op voor onze omgeving en voor een kleurrijk Vlaanderen.
Zo dromen we luidop van gelukkige mensen in een rechtvaardige wereld.'

Dit is de missie van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Daarin dromen we luidop van een betere wereld. We zoeken naar een manier van leven waarin we die droom kunnen waarmaken.

Scouting is buitenspelen en samenleven. Het laat kinderen en jongeren de kans om individueel en in groep te ontdekken hoe ze zich kunnen inzetten voor elkaar en voor de samenleving.

Voor kinderen en jongeren als individu

Al doende leren kinderen en jongeren in scouting plezier maken, genieten, zichzelf kennen en aanvaarden. Scouts en gidsen worden uitgedaagd om nieuwe dingen uit te proberen en problemen vindingrijk aan te pakken. Zo leren ze doorzetten en ‘hun plan te trekken' en ontdekken ze wat ze graag en goed doen en wat juist niet. Iedereen krijgt zo de kans om zijn mogelijkheden te ontplooien op het moment dat hij er klaar voor is.

In groep

Hoewel elk individu belangrijk is, haalt scouting zijn grootste kracht uit het spelen en leven in groep. Van bij de kapoenen krijgen scouts en gidsen kleine en grote verantwoordelijkheden. Door samen af te wassen en hout te sprokkelen, leren ze zich in te zetten en daarin vol te houden, ook als het wat minder leuk is.

Scouts en gidsen leren om hun zegje te doen en op te komen voor wie ze zijn en wat ze willen. Maar altijd is het een oefening in wederzijds respect en in de rijkdom van verschillen. Dat is meteen de kortste definitie van een groep: naast het ik staat een ander. Door samen op pad te gaan, krijg je een spiegel voorgehouden. En wat je daarin ziet kan je ijdelheid strelen of je zere tenen bezorgen, maar het is altijd leerrijk.

Je leert je eigen belangen al eens opzij te zetten voor het belang van de groep. Zo raken scouts en gidsen door het spelen en leven in groep betrokken op zichzelf, op de anderen en op de wereld.

Binnen de samenleving

In scouting luisteren, delen, aanvaarden en waarderen we of we proberen alvast heel hard om dat te doen. Sommigen noemen dat democratie. Die manier van samenleven en -werken draag je als gids of scout mee buiten de grenzen van je groep.

Via scouting geven we kinderen en jongeren een hoopvol uitzicht op de toekomst, op een bestaan dat de moeite waard is. Het is onze overtuiging dat een democratische samenleving nood heeft aan eerlijke mensen die solidair zijn met anderen en zich daar voor inzetten.

Via scouting helpen wij om ‘deze wereld een klein beetje beter achter te laten dan we hem gevonden hebben'.

De Kleine Gids

Meer weten? Bekijk De Kleine Gids, een boekje voor ouders van scouts en gidsen.