Scouting Hoboken realiseerde tussen 2015 en 2019 een bouwproject en daar zijn we fier op!
Sinds jaar en dag is onze scoutswerking stevig verankerd achter 'het Groene Poortje' in de Berkenrodelei. In 2015 ontstond er echter nood aan verandering om tegemoet te komen aan het stijgende ledenaantal van onze scoutsgroep. We wilden met dit bouwproject een veilige en comfortabele thuisbasis verzekeren voor de vele toekomstige generaties van Scouting Hoboken.

Knelpunten lokalen Berkenrodelei

De knelpunten die geleid hebben tot het bouwprojecten worden toegelicht in een introductiefilmpje

Onveilige doorgang

Het grootste probleem op onze huidige locatie is de onveilige doorgang. Behalve een nooduitgang achteraan die door aangrenzende tuinen loopt, is het smalle gangetje onze enige uitweg bij noodsituaties. Een richtlijn voor een veilige doorgang beschrijft een doorgang van 1cm per aanwezige. Hieraan wordt regelmatig niet voldaan. Bovendien moeten alle fietsen (meer dan 100) ook via dit gangetje naar het grasveld gebracht worden. Meer dan 1 op 3 leden komt momenteel wekelijks naar de vergadering met de fiets, daarbij komen dan nog eens de ouders die hen wegbrengen. Zeker op dagen wanneer alle takken aanwezig zijn of bij evenementen zoals de start van ons werkjaar met heel wat familie en vrienden, zorgt deze smalle doorgang voor een onveilige toegang van ons terrein.

Ruimtetekort

Daarnaast zijn de huidige lokalen te klein voor de takken om in te spelen, dat is voornamelijk een probleem voor de 3 jongste takken die meer dan 30 leden per tak hebben. Verschillende richtlijnen, geven 2m² tot 3m² per persoon als richtwaarde, daar zitten we ver onder. Er is ook binnenruimte te kort in de vorm van een groot polyvalent lokaal. Zo’n ruimte kan gebruikt worden als binnenspeelruimte voor de takken maar kan ook tijdens onze jaarlijkse evenementen goed van dienst zijn. Op dit moment moeten we daarvoor vaak noodgedwongen uitwijken naar andere locaties wat voor een heleboel extra logistiek zorgt (bv.: Fortura in Fort 8, benefieten e.d. bij scouts 28 Zaoeja).

De buitenruimte is met zo’n 400m² ook enorm beperkt en kan slechts door een klein deel van de groep gebruikt worden. Een richtlijn geeft als minimum 5m² per persoon. Gelukkig kunnen we voor buitenspeelruimte snel uitwijken naar dichtbijgelegen parken en bossen, wat zeker een sterke troef is voor onze werking. Helaas is dit niet altijd mogelijk door de behoefte aan specifiek materiaal of infrastructuur die alleen op ons terrein voorhanden is.

Van 120 naar 220 leden op 6 jaar tijd

Onze scoutsgroep is de laatste jaren sterk gegroeid. Wij menen dat het enthousiasme van onze leidingsploeg en de omkadering waarop onze scouts kan rekenen hierin een bepalende factor speelt. De ouders en gestopte leiding zijn steeds meer en meer betrokken bij verschillende activiteiten en dit zorgt voor een bruisende werking met een steeds groter ledenaantal tot gevolg.

In het voorjaar van 2017 levert Groen Zuid een eerste lading gezinswoningen op. Om te bepalen wat de invloed hiervan is op ons ledenaantal deden we in november 2014 een statistisch/demografisch onderzoek met onderstaande prognose als resultaat.

Materiaalopslag

Tot slot is materiaalopslag moeilijk met de beperkte ruimte die we hiervoor ter beschikking hebben. Hierdoor is het momenteel onmogelijk om nieuwe aankopen te doen die met ons stijgend ledenaantal noodzakelijk zijn. Ook de verplaatsing van ons materiaal (voor kampen, weekends, verhuur) is moeilijk omdat alles via het smalle gangetje naar de straat moet, dit zorgt steeds voor een zeer trage verplaatsing die bovendien dikwijls als storend wordt ervaren door onze buren.

Bouwplannen

Wij wilden een onderkomen bieden aan een groeiende scoutsgroep met een potentieel van 300 ledenVeiligheid en toegankelijkheid van de lokalen is daarbij een prioriteit. De lokalen moeten in de buurt zijn van de vele verschillende speelruimtes in Hoboken en zelf een plek zijn waar jongeren al doende kunnen leren. Als scoutsgroep willen we ook proberen om zo duurzaam mogelijk te bouwen. We willen onze voetafdruk beperken door het gedeeld gebruik van onderhoudsarme lokalen met een laag verbruik. Goede samenwerking binnen dit project is troef. 

Download: bouwprogramma.pdf (11 februari 2017)
Download: bouwplannen.pdf (2018)
Download: bouwplannen2.pdf (2019)

Behoefteanalyse

Als oplossing voor onze knelpunten heeft de groep nood aan een veilige doorgang naar de lokalen, dit kan door een extra doorgang op de huidige locatie of door onze werking (gedeeltelijk) te verplaatsen naar een tweede locatie.

Daarnaast is er nood aan grotere taklokalen en een groot, polyvalent lokaal zodat er binnen voldoende speelruimte is voor de grote takken. Er is ook nood aan extra materiaalruimte (binnen en buiten) en daarvoor is er ook een bredere toegang nodig.

De ligging van onze lokalen is idealiter op wandelafstand van onze huidige lokalen en naast een (openbaar) grasveld met voldoende ruimte om 150 fietsen te plaatsen (1/2de van het verwachte toekomstig ledenaantal).

De lokalen moeten gemakkelijk en veilig te bereiken zijn door fietsers en door de auto maar bij voorkeur ook door een vrachtwagen (voor de kampen).

Download: bouwprogramma.pdf (11 februari 2017)

Het Boske

Na veel voorbereidingen was de kogel door de kerk: "Het Boske" werd onze eerste keuze. Op 24 september 2016 bracht De Pollekes vzw een bod uit op "Het Boske". Dit bod werd op 4 oktober aanvaard.

Aanpalend aan dit nieuwe terrein liggen 2 percelen 'woeste grond' die in eigendom van de Stad Antwerpen zijn. Om het nieuwe terrein optimaal te benutten werd de vraag gelanceerd om een jeugdconcessie te bekomen over deze aanpalende percelenen. Niet alleen werd dit goedgekeurd maar ook lanceerde de standsontvanger op zijn beurt het voorstel om het bod over te nemen. Zo kan de stad de verhaspelde percelen beter beheren en krijgen wij de opportuniteit om onze middelen zo optimaal mogelijk in te zetten voor de realisatie van een nieuwbouw. Het geheel van de drie percelen zou uiteindelijk onder een erfpachtovereenkomst ter beschikking gesteld worden.

Na meerdere interne besprekingen en gesprekken met de stedelijke diensten besloten we om in te gaan op het voorstel. Op 30 januari werd het plan ook goedgekeurd op de gemeenteraad. De stad neemt onze verplichtingen in verband met de aankoop van de grond over en schrijft een erfpacht uit voor 35 jaar met een voorrecht voor opnieuw 35 jaar.

Download: besluit-gemeenteraad.pdf (11 februari 2017) 
Ligging: Het Boske

Gesplitste werking

Een tweede locatie brengt onvermijdelijk een gedeeltelijke splitsing van de werking met zich mee. Toch hoeft dit geen negatieve impact op de werking te hebben. De bedoeling is om de nieuwe locatie als vaste uitvalsbasis te hebben en om daar iedere zondag een gezamenlijke opening te doen met alle takken. Afhankelijk van de geplande activiteiten trekken (de oudere) takken nadien naar de lokalen in de Berkenrodelei, op 5 minuten wandelafstand. Op het einde van de dag is het de bedoeling om steeds met iedereen terug af te sluiten op ’Het Boske’. Ook onze grotere activiteiten zoals ‘Den Overgang’, ‘De Winterreceptie’ en ‘Het ijssalon’ zullen daar doorgaan.

Gedeeld gebruik

Naast het gebruik door Scouting Hoboken wordt er gestreefd naar een optimaal gedeeld gebruik met verschillende partners. Wij geloven erin dat dit project een meerwaarde kan bieden voor de buurtbewoners alsook voor de verschillende verenigingen uit het Hobokense.

Koraal vzw

Na vele tegenslagen bij verschillende locaties in Hoboken kwam Speelpleinwerking Koraal in de zomervakantie van 2016 bij ons terecht. Vanaf 2017 sluiten wij met hen een langdurige overeenkomst af van minstens 5 jaar voor het gebruik van onze lokalen. Het gaat telkens over de Paas- en zomervakantie.

Lokaalverhuur

Na de oplevering van het bouwproject zal onze eigen werking meer gebruik maken van de nieuwe grotere lokalen aan de Harold Rosherstraat. Tijdens het werkjaar willen we permanent 3 à 4 taklokalen vrijhouden in de Berkenrodelei, naast de Woefel Poefel en de materiaalruimte. De overige (3 à 4) taklokalen worden beschikbaar gesteld voor andere verenigingen.

Met ons project willen we graag inspelen op het nijpend tekort van atelierruimtes voor kunstenaar. Maar ook voor andere doeleinden zoals sport, muziek, vergaderen, ed. staan onze lokalen ter beschikking. We gaan samen met de lokale sport-, jeugd- en cultuurraad op zoek naar vaste partners.

OSOG Hoboken

Als sinds 1985 bieden wij onderdak aan de Oud-Scouts en Oud-Gidsen Hoboken VZW. Zij zijn aangesloten bij de koepelorganisatie VOSOG VZW onder het nummer A05. Ook zij blijven in de toekomst gebruik maken van onze lokalen.