Feestelijk afronden

16 november 2019

Bloed, zweet en tranen... maar vandaag is het feest. We sluiten af hoe we begonnen zijn: met een heus bouwgala.

Opening

14 september 2019

Samen met de opening van het nieuwe jaar worden ook de nieuwe lokalen feestelijk geopend.

Eerste spadesteek

8 september 2018

Vandaag steken we de eerste spadesteek in de grond in het bijzijn van de scoutsleden en ouders. We klinken op de toekomst!
Het verloop van de bouwwerf kan je volgen via Twitter.

Overeenkomst Brabo Technics

16 augustus 2018

Alle werken ivm de technieken vertrouwen we vandaag toe aan Brabo Technics. Zij nemen zowel onze elektriciteit, sanitair, verwarming, verluchting als beveiliging op zich.

Overeenkomst Interfast

12 juli 2018

Na een grondige vergelijking van verschillende aannemers gaan we in zee met Interfast voor de algemene bouwwerken. Vanaf vandaag mogen we ons officieel bouwheer noemen!

Toekenning extra middelen

4 juni 2018

Omwille van onvoorziene kosten kende Stad Antwerpen 30.000 euro extra middelen toe.

Voorbereidende werken: sonderingen

31 mei 2018

Na de bouwtoelating kon vandaag het eerste werfvoertuig passeren. Na het omdoen van enkele bomen heeft men sonderingsproeven uitgevoerd om de stabiliteit van de grond te bepalen.

Goedkeuring bouwaanvraag

4 mei 2018

De vereiste ontheffing van het ontbossingsverbod werd op 1 februari 2018 toegekend. Een paar maanden later werd onze bouwaanvraag finaal goedgekeurd.

Bouwaanvraag ingediend (2)

30 december 2017

Na een negatief advies van natuur en bos diende we vandaag een nieuwe bouwaanvraag in.

Akte erfpacht

21 november 2017

De akte van de erfpachtovereenkomst werd vandaag officieel bekrachtigd door de notaris.

Eerste bouwrestaurant

18 november 2017

51 personen mochten genieten op ons eigenste bouwrestaurant. Wat een succes! 

Lancering campagnebeeld

9 september 2017

Op de overgang lanceerde we een nieuw campagnebeeld met een paar van de kleinste leden in de hoofdrol. Zij veroverde alvast vele harten en overtuigden mensen om onze droom mee waar te maken. 

Bouwaanvraag ingediend

7 juli 2017

De bouwplannen werden gefinaliseerd en de bouwaanvraag is ingediend. Ten laatste eind november krijgen we uitsluitsel over onze bouwvergunning.

Ondertekening erfpacht

30 juni 2017

De erfpacht overeenkomst werd door beide partijen ondertekend. Scouting Hoboken mag voor een termijn van 2x 35 jaar gebruik maken van de grond.

Overeenkomst gedeeld gebruik Koraal

24 mei 2017

De eerste overeenkomst ivm. gedeeld gebruik is een feit. Wij engageren ons om de speelpleinwerking van Koraal vzw gedurende 5 zomer- en Paasvakanties onderdak te bieden op onze lokalen.

Eerste werken op "Het Boske"

18 mei 2017

De eerste werken op "Het Boske" zijn een feit. Er werd een heleboek sluikafval en wild groeiend groen verwijderd.

Aankoop bouwgrond

10 april 2017

De bouwgrond werd definitief aangekocht door de Stad Antwerpen. In afwachting van de erfpachtovereenkomst kunnen er binnenkort al enkele voorbereidende werken starten.

Bouwgala

11 februari 2017

Voor de eerste keer werden alle plannen publiek uit de doeken gedaan. Dit in het bijzijn van meer dan 400 aanwezigen. 

Goedkeuring aankoop Stad Antwerpen

30 januari 2017

Na ons positief besluit om de Stad Antwerpen het bod op de nieuwe grond te laten overnemen, werd dit plan ook goedgekeurd op de gemeenteraad. Ook de erfpacht van 35 jaar + voorrecht werd unaniem aanvaard. 

Gronden Stad Antwerpen

november 2016

Om het nieuwe terrein optimaal te benutten werd de vraag bij de stad gelanceerd om een jeugdconcessie te bekomen over de aanpalende percelenen. Na goedkeuring kwam het voorstel van de stadsontvanger om het bod over te nemen en het geheel nadien in erfpacht ter beschikking te stellen.

Fietsenparking aan het Lucerna college

13 oktober 2016

Overeenkomst met het Lucerna college over het gebruik van hun parking als fietsenparking.

Aanvaarding bod

4 oktober 2016

Op 24 september 2016 bracht De Pollekes vzw een bod uit op "Het Boske". Dit bod werd op 4 oktober aanvaard.

Keuze optie

6 september 2016

Met het negatief advies in het achterhoofd stemde de bouwploeg unaniem om de focus op "Het Boske" te leggen en dit project verder uit te werken. Op 16 september lag dit voor op de algemene vergadering van De Pollekes vzw. De AV gaf unaniem het mandaat om de grond aan te kopen.

Negatief advies Moretussite

19 augustus 2016

Negatief stedenbouwkundig advies over uitbreiding Moretussite.

Eerste gesprek over "Het Boske"

28 mei 2016

Er vond een eerste gesprek plaats met Paul Celis, de eigenaar van "Het Boske".

Vaste parkeerborden voor fietsenparking

5 januari 2016

Op 1 januari 2016 veranderde de regelgeving omtrent het aanvragen van parkeervrije zones. In overleg met het kabinet van Jeugd en Mobiliteit werden er vaste parkeerborden geplaatst.

Oprichting bouwploeg

3 december 2015

Na een open vergadering over het ruimtetekort op 18 november 2015 werd er opnieuw afgesproken met enkele geïnteresseerden. Op de eerste bijeenkomst werd de bouwploeg opgericht. 

Bespreking Moretussite

26 oktober 2015

Samen met de stedelijke jeugddienst organiseerden wij een eerste gesprek met de andere verenigingen van de Moretussite: Chiro Klinker en de concertband Scheldezonen.

Verboden voor fietsen

12 september 2015

Omwille van veiligheidsredenen besliste de groepsraad in samenspraak met de vzw om alle fietsen te weren op de terreinen. Elke zondag werd er een parkeervrije zone aangevraagd voor een tijdelijke fietsenparking.

Negatief advies openbare ruimtes

1 juni 2015

Voor alle openbare ruimtes werd een negatief advies gegeven.

Kabinet schepen van Jeugd

7 april 2015

Eerste overleg op het kabinet van de schepen van Jeugd, Nabilla Ait Daoud. Enkele openbare ruimtes werden aangehaald en besproken. Verder onderzoek moest de mogelijkheden uitwijzen.

Eerste behoefteanalyse

november 2014

Officiële ruimtevraag bij de stedelijke jeugddienst en het opmaken van een eerste behoefteanalyse. 

Invloed Groen Zuid

september 2014

Start onzerzoek naar de invloed van Groen Zuid en eerste bespreking met de vzw.